Reglament:

1.- L’Associació/Refugi La Bassa, organitza conjuntament amb Fun Sports la 1era Cursa Trail La Bassa-Petits Voladors, que es celebrarà el proper 27 de juny de 2015.
 
2.- La cursa és oberta a totes les persones sense límit d’edat, sexe o nacionalitat. Els menors de 18 anys hauran de ser inscrits per seus autoritzats o amb una autorització paterna i amb la responsabilitat a carrec dels mateixos.
 
3.- La sortida i l’arribada serà davant el Refugi (Camí Vell St. Salvador s/n).
 
4.- La distancia de la Cursa La Bassa és de 5km i10km categoria adults. I de 200m/600m/1200m per categories infantils.
 
5.- El preu de la inscripció es:
5km i 10km -------------10€
Curses infantils --------2€
Un cop realitzada la inscripció no es retornará en cap cas l'import de la inscripció. 
 
6.- L’inici de les cursa de 5km serà a les 9:00h del matí i la de 10km a les 09:45.  A les 11:45 inici curses infantils.
 
7.- PREMIS: TROFEUS NO ACUMALATIUS
Trofeus als 3 primers absoluts (Masculí i Femení)
Trofeu al primer atleta local Masculí i Femení.
Trofeu a l'atleta més vetera que finalitza la cursa.
 
8.- Per participar a la prova és obligatori l'ús del dorsal.
 
9.- Les inscripcions a les curses s'hauran de fer per mitja d'inscripció ON LINE en la pagina WEB.
 
10.- Les inscripcions per les curses es tancaran el dia 26 de juny de 2015 o quan s’arribi a un total de 100 inscrits. No s’admetran inscripcions el dia de la cursa.
 
11.- Els atletes tindran a las seva disposició un servei de guarda-roba durant la cursa.
 
12.- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol part del recorregut.
 
13.- Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable.
 
14.- Desqualificacions:
 
El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
 
A).- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
 
B).-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
 
C).- L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.
 
D).- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.
 
15.- Els organitzadors no es responsabilitzaran dels danys físics o morals que qualsevol participant pugui causar-ne o causar a tercers. Es responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics y pràctics necessaris per poder participar, aixi com el seu propi estat fisic.
 
16.- Pel simple fet de participar a la cursa, s’accepta la present NORMATIVA. Tot allò que no s’hagi previst serà resolt per l’organització.
 
17.- Tot participant a la cursa obtindrà una bossa amb obsequis, i samarreta tecnica conmemorativa.